Albena Open 2010
Check how to advertise your product with us

Albena Open 2010

Albena Open 2010

ブルガリア - Albena

2010年7月2日

Bulgarian Senior Standard Senior Ballroom 02 7 2010
Bulgarian Adult Latin Amateur Latin 02 7 2010
Bulgarian Senior Latin Senior Latin 02 7 2010
Bulgarian Junior I 10 Dance Junior 10 Dance 02 7 2010
Bulgarian Junior II 10 Dance Junior 10 Dance 02 7 2010
Bulgarian Juvenile I Combination Juvenile 10 Dance 02 7 2010
Bulgarian Juvenile II Combination Juvenile 10 Dance 02 7 2010
Adult Basic Standard Amateur Ballroom 03 7 2010
Junior Basic Standard Junior Ballroom 03 7 2010
Junior I Standard Junior Ballroom 03 7 2010
Junior II Standard Junior Ballroom 03 7 2010
Senior I Standard Senior Ballroom 03 7 2010
IDSF International Open Latin Amateur Latin 03 7 2010
Juvenile I Basic Latin Juvenile Latin 03 7 2010
Juvenile II Basic Latin Juvenile Latin 03 7 2010
Youth Latin Youth Latin 03 7 2010
IDSF International Open Standard Amateur Ballroom 04 7 2010
Juvenile I Basic Standard Juvenile Ballroom 04 7 2010
Juvenile II Basic Standard Juvenile Ballroom 04 7 2010
Youth Standard Youth Ballroom 04 7 2010
Junior Basic Latin Junior Latin 04 7 2010
Junior I Latin Junior Latin 04 7 2010
Junior II Latin Junior Latin 04 7 2010
Senior I Latin Senior Latin 04 7 2010

#{text}